Medikal Onkoloji Uzmanlık Belgesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Tezi
Pankreas Adenokarsinomunda
p53’ün Histopatolojik ve
Klinik Önemi.

İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanlık Belgesi

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi
Sürekli ayaktan periton diyaliz peritonitli hastalarda sefodizimin diyalizat nötrofil ve monosit spontan migrasyon ve kemotaksislerine etkisi.

Tıp Doktoru Diploması

Tıp eğitimini
1984-1991 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.