İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanlık Belgesi

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi
Sürekli ayaktan periton diyaliz peritonitli hastalarda sefodizimin diyalizat nötrofil ve monosit spontan migrasyon ve kemotaksislerine etkisi.