Genel Tıp

Tıp Doktoru Diploması

Tıp eğitimini
1984-1991 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.