Medikal Onkoloji Uzmanlık Belgesi

Medikal Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Tezi

Pankreas Adenokarsinomunda p53’ün Histopatolojik ve Klinik Önemi.

Doçentlik sınavı
Haziran 2010